Ha először jön közénk... Nyomtatás

Egyházi etikett (röviden)


Ki vehet részt az istentiszteleten illetve egyéb egyházi programon?

Istentiszteleteinket, alkalmainkat bárki látogathatja. Gyülekezetünk nyitott közösség, ezért mindenkit szeretettel fogadunk: azokat, akiket gyermekkorban megkereszteltek akár más felekezetnél, de nem gyakorolták eddig a hitüket, és azokat is, akik nem részesültek keresztségben.
Manapság egyre többen felnőtt korban szeretnének megkeresztelkedni, amelyre lehetőséget biztosítunk.

Hogy köszönnek a reformátusok?
Az istentisztelet előtt és után a reformátusok „Áldás, békesség!”-gel köszönnek egymásnak. Ha még szokatlan ez a köszönési forma, nyugodtan köszönjünk a napszaknak megfelelően.

Hova üljek a templomban?

A templomban bárhová leülhetek, de ha bizonytalan vagyok, megkérdezhetem a gyülekezeti tagokat.

Mi történik az istentiszteleten?

A református szertartás egyszerű és könnyen követhető.
Az istentisztelet a lelkész bevonulásával kezdődik. Ekkor a hívek fölállnak és közösen elénekelnek a református énekeskönyvből egy éneket (zsoltárt vagy dicséretet). A kezdőének után ülve folytatjuk az éneklést. Ezután a lelkipásztor fölolvas egy bibliai idézetet és imádkozik. Újabb ének után egy másik szentírási szakasz és az igehirdetés következik. A prédikáció befejeztével a lelkész imádságot mond és a gyülekezet közösen imádkozza a Miatyánkot. Ezután a gyülekezet hírei (hirdetések) következnek. Az istentiszteletet áldással, a Himnusz és egy záróének eléneklésével zárjuk.
Kifelé menet a hívek a perselybe helyezik el adományaikat. A lelkész a templomajtóban mindenkivel kezet fog, és így köszön el a távozóktól.

Hogyan támogathatom a gyülekezetet?

A perselybe dobott adományokon kívül konkrét célokat is támogathatok. Például adakozhatom meghatározott célra, mint templomfelújítás, gyerektáborok.
Ez lehet személyesen a lelkészi hivatalban vagy banki átutalással az alábbi számlaszámra.

 

A gyülekezet Számlaszáma: 10700691-25603301-51100005
IBAN száma: HU21 1070 0691 2560 3301 5110 0005

 

Mire költik az adományokat?
Az istentisztelet után a perselyben lévő adományokat két presbiter összeszámolja, bevezeti egy úgynevezett perselynaplóba, és bekerül a gyülekezet könyvelésébe a bevételek közé. A perselybe dobott adományokkal a gyülekezet fenntartásához járulunk hozzá. (pl. templom rezsiköltsége, lelkész javadalma, gyülekezeti programok kiadásai, rászorultak segítése stb.)

Módosítás dátuma: 2014. február 01. szombat, 09:47
 
FacebookGoogle bookmark